Skoglig introduktionskurs

För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap. Under de här 10 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma kvalitet på utfört arbete och kompletterande åtgärder. Kursen ger god förståelse för skogsdata såsom, olika sortiment, volymer, bördighet mm. Skogägarens roll i relation till andra aktörer i skogsbruket samt en förståelse för förädlings kedjan, från skog till industri.

Kursdatum: 20-24 & 27-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 8 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift20.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 8.840 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:5-9 & 12-16 augusti (23 juli)

Läs mer!

Intensivkurs Skogen

Grundläggande kunskap inom skog och trä, skogsbruk och skogsindustrins behov av skogsråvara tas upp upp i denna intensivkurs. Skogsbrukets metoder och natur- och kulturmiljövård samt trä som råvara för industrin behandlas under 3+2 dagar i kursen. Teori och praktik blandas i form av övningar, exkursioner och kvällsarbete.

Kursdatum: 13-15 maj + 3-4 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 10.500 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!