Skogsekonomi för gården

Både som skogsägare, virkesköpare, maskinförare, entreprenör eller markägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av bristande juridiska kuskaper.

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer, skatteplanering, generationsskifte mm men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar. Under 2 dagar kommer du få tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar skogsekonomi för gården.

Kursdatum: 11-13 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift7.300 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Virkesjuridik och avtalsrätt

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar.Både som virkesköpare eller skogsägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av juridiska kunskaper. Under 2 dagar kommer Sven-Axel Bergstrand ge tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar affärsjuridik för den verksamhet där du arbetar.

Kursstart: 14-15 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 november. Lån av utrustning,
Kursavgift7.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

 

Läs mer!