Natur- & kulturmiljövård – Förnyelse

Kurs flyttad p.g.a Snö

Natur och Kulturmiljövård – förnyelse nästa vecka, 15 mars, var det tänkt att starta vårens kurser här på gammelkroppa. Tyvärr har snön gjort återtåg och det ser inte ut att var barmark till onsdag nästa vecka. Därför har vi beslutat att flytta kursen två veckor fram till den 28 mars. Om ni inte är anmälda, och behöver förnya är det hög tid att göra så då vi bara har ett fåtal platser kvar!

//Björn, Fortbildningsledare

Naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är en planerad brand i ett avgränsat skogsområde med syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden. Flera arter i vår skogsmiljö är beroende av brand och därmed bränd mark och brända träd för sin överlevnad och fortbestånd. Kursens syfte är att ge förståelse och kunskap om naturvårdsbränningens betydelse för biologisk mångfald och hur man definierar lämpliga områden med avseende på mark, flora och fauna. Kursen är på 3 dagar och tar även upp ansvar, risker, utrustning och informationsansvar.

Kursdatum: 3-5 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 8.100 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Röjmotorsågskörkort RA RB

NIVÅ RA+RB, GRUND SKOGSRÖJNING
Utbildningen är anpassad för de som arbetar i skogen som skogsarbetare eller är skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även fäller träd med röjsåg. Under 3 dagar får du kunskap för ett säkert arbete. I kursen ingår både ett praktiskt och teoretiskt prov.

Kursstart:22-24 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast:  9 april.
Kursavgift: 5.000 kr exkl. moms   Lån av utrustning,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Litteratur,
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Praktisk och teoretisk handledning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Lärarledd undervisning
Nästa kursstart: 20-22 maj 2013. Uppkörning och prov.
Anmälning senast: 7 maj.

Läs mer!

Motorsågskörkort Nivå AB

Motorsågning, trädfällning, grund

AB utbildningen är en standard utbildning för motorsågning med inriktning på trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursen genomför under 2+1 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Uppkörning och prov ingår. Lagkrav från 2015.

Kursdatum: 15-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 2 april. Lån av utrustning,
Kursavgift7.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Uppkörning och prov.
Nästa kursstart: 9-11 augusti (26juli) samt
6-8 september (23 augusti)

 

Läs mer!

Ny Intensivkurs Jägarexamen

Nya intensivkurser i Jägarexamen 2013 är planerade till 27-28 april, 25-26 maj samt 10-11 augusti.  Läs mer om kursen här…

Intensivkurs Jägarexamen

Komplett jägarexamen på 4 dagar

Under sakkunnig ledning går vi igenom dom teoretiska och praktiska delarna i jägarexamen. Våra instruktörer har mer än 20 års erfarenhet av att hålla jägarexamenskurser. Teorin varvas med praktiska skjutövningar. Kursen är uppdelad på 2 helger. Uppskjutning och prov sker under kursens 4:e dag. Alla som tar jägarexamen hos oss bjuds in till en dags älgjakt.

 

Kursdatum:27-28 april 2013 (+2 dagar) Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 16 april Lån av utrustning,
Kursavgift: 4.995 kr inkl. moms   Litteratur, ammunition
Kost & Logi: 3.500 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: ronny.sjoqvist@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 396 92 29 Uppskjutning och teoretiskt prov.
Nästa kursstart: 25-26 maj (14 maj) samt 10-11 aug (30 juli)  
   

Läs mer!

Tätortsnära skogsbruk

För dig som arbetar med skogsbruk och som både är rekreationsmark och mark som skall producera virke, är detta en utmärkt kurs. Att kunna planera, målklassificera samt upprätta en skötselplan för de tätortsnära skogarna med avseende på rekreation, natur, virke, säkerhet, ekonomi samt estetiska värden är viktigt och svårt. Kursen genomför under 3+3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 21-23 + 23-25 augusti 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 6 augusti. Lån av utrustning,
Kursavgift14.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.640 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!

Naturvärdesbedömning

Nu finns utarbetade och enkla metoder för att göra naturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bl.a. Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.o.m. 2012 anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdes-bedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

Kursdatum: 2-3 samt 7-8 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 18 resp. 23 april. Lån av utrustning,
Kursavgift4.900 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.280 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Kursledare: Börje Drakenberg
Nästa kursstart: 24-25 sept. (10 september)

Läs mer!

Skogsekonomi för gården

Både som skogsägare, virkesköpare, maskinförare, entreprenör eller markägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av bristande juridiska kuskaper.

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer, skatteplanering, generationsskifte mm men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar. Under 2 dagar kommer du få tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar skogsekonomi för gården.

Kursdatum: 11-13 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift7.300 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Virkesjuridik och avtalsrätt

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar.Både som virkesköpare eller skogsägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av juridiska kunskaper. Under 2 dagar kommer Sven-Axel Bergstrand ge tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar affärsjuridik för den verksamhet där du arbetar.

Kursstart: 14-15 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 november. Lån av utrustning,
Kursavgift7.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

 

Läs mer!

GL – Grundläggande Ledarskap

Kurslängd 5 dagar. Grundläggande ledarskap syftar till att utveckla ledare som kan skapa högpresterande team där förmågan att kommunicera tydliga mål kalibreras med medarbetarnas förmåga att vara effektiva såväl som individer som i grupp.

Mer information inom kort.

Sprängkurs Grund- och fortsättningskurs

Kurslängd 4 dagar, 31 oktober-3 november 2011. Plats: Gammelkroppa, Kursanordnare är Orica. Kursanmälan sker direkt till Orica, tel: 0587-851 84.

När det gäller Förnyelse av Sprängkort är rekommendationen att gå en ny grundkurs som är praktiskt anpassad för jord- och skogsbruk, än att gå en 3-dagars teoretisk förnyelsekurs. Läs mer!

Skogsbruksplaneprogram PC-skog

Programmet PC-skog och dess grunder gås igenom tillsammans med grunderna i din PC´s skrivbordsmiljö. Skogsbruksplanen i digital form tillsammans med programmet PC-skog ger dig en helhetssyn på ditt skogsinnehav. Programmet är ett viktigt och bra verktyg för att planera och estimera utfall av olika åtgärder samt beräkna tillväxtvolymer för kommande år. Kursen är på 2 dagar och kräver inga förkunskaper.

Kursdatum: 22- 23 oktober 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 8 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 5.200 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skyddsdikning/Dikesrensning-Blått kort

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som skall arbeta med dikning i skogsmark. Ett dikningsingrepp kan påverka markens produktionsförmåga men även miljön i positiv som negativ mening. Detta samt lagar och reglar är delar av innehållet i kursen.

Kursdatum: 30-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senaste: 16 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift4.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart: Vid förfrågan  

Läs mer!

Skogsbilvägar

För dig som arbetar som entreprenör eller är skogsbilvägansvarig är detta en utmärkt kurs där du kan uppdatera dina kunskaper. Kursen vänder sig också till dig som bygger och underhåller skogsbilvägar, men även för dig som behöver kunna ge råd i fråga om vägunderhåll och kunna beräkna kostnader. Kursen genomförs under 3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 11-13 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning  senast: 31 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift10.400 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart:  

Läs mer!

Skoglig introduktionskurs

För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap. Under de här 10 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma kvalitet på utfört arbete och kompletterande åtgärder. Kursen ger god förståelse för skogsdata såsom, olika sortiment, volymer, bördighet mm. Skogägarens roll i relation till andra aktörer i skogsbruket samt en förståelse för förädlings kedjan, från skog till industri.

Kursdatum: 20-24 & 27-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 8 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift20.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 8.840 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:5-9 & 12-16 augusti (23 juli)

Läs mer!

Intensivkurs Skogen

Grundläggande kunskap inom skog och trä, skogsbruk och skogsindustrins behov av skogsråvara tas upp upp i denna intensivkurs. Skogsbrukets metoder och natur- och kulturmiljövård samt trä som råvara för industrin behandlas under 3+2 dagar i kursen. Teori och praktik blandas i form av övningar, exkursioner och kvällsarbete.

Kursdatum: 13-15 maj + 3-4 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 10.500 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsuppskattning-grunder

Kursen tar upp grunderna i skogsuppskattning och de metoder som används vid värdering av beståndet. Du får terminologin och de praktiska moment som ingår vid värdering av skog samt för framtagning av en skogsbruksplan. Kursen som är på 3 dagar kan kompletteras med skogsuppskattning – digitalt.

Kursdatum: 8-10 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 26 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

FältGIS

Handdatorer blir allt vanligare som ett effektivit arbetsredskap i skogsbruket. Grunderna för ett Geografiskt Informations System med fältdator behandlas samt principerna för mätning med Globalt Positionerings System. Kursen vänder sig främst till planerare, entreprenörer och virkesköpare. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har PC vana.Kurslängd: 2 dagar.

Kursdatum: 26-27 november 2013. Vad ingår
Anmälningsenast: 13 november. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.700 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:10-11 december

Läs mer!

Skogsuppskattning-digitalt

I takt med den tekniska utvecklingen kommer ny utrustning som används i skogsbruket. Kursen lär ut användning av digitala instrument som ingår i fältutrustningen och överföringen av insamlade data till PC-program för bearbetning i olika datortillämpningar. Kursen vänder sig till dig som planerar, köper, är produktionsledare, entreprenör eller maskinförare.

Kursdatum: 23-24 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 10 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.700 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsbruksplanläggning

För att kunna arbeta som skogsbruksplanläggare, krävs att du har vissa förkunskaper och en god förståelse för skog såsom bördighet, sortiment, natur- och kulturvärden men även terrängklasstyp. Genom att arbeta med dator och ett dataprogram får du överblick och kan planera åtgärder samt estimera intressanta värden. Under 3+2 dagar kommer du praktiskt och teoretiskt lära dig hur man arbetar fram en skogsbruksplan.  Efter avslutad kurs levereras färdig plan.

Kursdatum: 2-4 & 16-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 19 mars. Lån av utrustning,
Kursavgift10.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

Läs mer!

Avverkningsplanering

Planering för avverkningen är viktig avseende effektiv och snabb avverkning samt med hänsyn till natur- och kulturmiljövård och inte minst körskador. Rätt utförd avverkning ger bästa förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och återetablering. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård, föryngringsavverkning, skogsuppskattning- digitalt och fältGIS

Kursdatum: 27-29 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!

Natur- och Kulturmiljövård

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Alldeles oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera dina skogliga kunskaper. Kursen genomförs under 4 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 15-18 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.600 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 17-20 juni 2013. (3 juni)

Läs mer!

Natur- och Kulturmiljövård – Förnyelse

Grönt körkort – förnyelse

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera ditt skogligakunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen genomförs under 1 dag och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 19 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 5 april. Lån av utrustning,
Kursavgift2.100 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost: 200 kr exkl. moms Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 8 juni (22 maj) samt 7 aug (23 juli)

 

[Read more…]

Gallring

Effektivt utförd gallring ger nödvändiga förutsättningar för beståndet att växa och utvecklas. Tillväxten i beståndet bestäms till stor del av gallringen. Kursen vänder sig till dig som leder, planerar eller utför gallring och ger dig djupare kunskaper i ståndortslära och gallring. Kursen är en 5 dagars kurs och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Kursdatum: 4-8 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsvård

Skogsvårdens tidiga utveckling som exempelvis föryngringen och röjningarna har stor betydelse för beståndets framtida utveckling. För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap och under de här totalt 5 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma god tillväxt och hög överlevnad, samt nästa åtgärd, hur beståndet skall röjas och vilka val som är viktiga för att på en bra sätt styra beståndets framtida utveckling.

Kursdatum: 10-14 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 28 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Markbehandling

Kursen behandlar beredning av mark med avseende på markens biologi. Rätt utförd markberedning beroende på markens beskaffenhet, tillgång på vatten och klimatförhållande gynnar beståndet och dess föryngring. Vi går igenom de metoder och omgivande faktorer som är avgörande för tillväxten. Kursen ger även ett kompetensbevis för natur- och kulturmiljövård och är på 5 dagar.

Kursdatum: 13-17 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan


Läs mer!

Föryngringsavverkning

Rätt utförd föryngringsavverkning ger bra förutsättningar för att den framtida utvecklingen av ny skog skall få en bra etablering. För skogsägare, virkesköpare, planerare, entreprenör och maskinförare är det viktigt att göra en noggrann planering inför föryngringsavverkningen. men också för att man skall kunna ta hänsyn till speciella natur- och kulturmiljöer. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård. Kursen är 5 dagar.

Kursdatum: 28 oktober-11 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 oktober Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!