Anmäl dig till Intensivkurs i Skogsbruk och energiproduktion med start 27 januari

Anmälan skickar du till anmalan@gammelkroppa.se eller ring 0590-910 10

Ny kurs – Affärsrelationer för virkesköpare

Ny kurs- Affärsrelationer för virkesköpare, startar 3 februari.

Läs mer – fullständig kursinformation: Affarsrelationerförvirkesköpare.pdf

 

Boka JULBORD går fortfarande bra att göra hos oss…

Ring 0590-91010

Nu går det att anmäla sig till Intensivkurs i Skogsbruk och energiproduktion

samt våra kurser under 2014!

Maila anmälan till lotta.lindqvist@gammelkroppa.se

Datum för utbildningar för 2014 finns nu på hemsidan.

Nästa kursstart för Intensivkurs i Skogsbruk- och energiproduktion är: 27 januari 2014 – vi tar nu emot anmälan.

 Anmälan skickar du till lotta.lindqvist@gammelkroppa.se alt. 070-573 17 72.

Välkommen till Gammelkroppas Julbord

– Förbokningar på : 0590-910 10

Vinterbröllop på Gammelkroppa

Här är fantastiskt vackert vintertid – kontakta oss om du vill ha hjälp med att arrangera ditt vinterbröllop 0590-91 010

Nytt datum för röjmotorsågskörkort 23-24 oktober

nivå RA+RB! Det finns platser kvar. Ring 0590-910 10

Nu tar vi emot bokningar för Julbord- välkomna till vårt vilda julbord

Ring 0590-910 10 för information

Läs mer på:

Förbättringsarbete av väg till Gammelkroppa pågår

Lots dirigerar vägen och detta kan medföra förseningar i trafik.

Tack för en trevlig kräftskiva vid vårt vildmarks SPA – Gammelkroppa Kräftskiva 2013

Personalen tackar elever och gäster för en trevlig kväll!

Nytt datum 7-10 okt. för kursen Natur & Kulturmiljövård (grönt kort)

Anmälan direkt på 0590-910 10

Det går fortfarande att anmäla sig till Skogsbruk och energi-kursen

Sista anmälningsdag framflyttad!

Skicka ett mail till ronny.sjoqvist@gammelkroppa.se eller ring (070-396 92 29) eller 0590-91010

 

Vi har fel på telefonväxel och ber er kontakta oss per mail eller på resp. mobilnummer

Reparation förväntas klar under dagen

Vi beklagar fel mobilnummer till kursen Skogsbruk & Energi- rätt nr: 070-396 92 29

Det finns fortfarande platser kvar!

Ny intensivkurs start v. 33

Ny intensivkurs planerad för dig som vill utöka dina kunskaper inom skogsbruk och energiproduktion. Kursstart v.33 – anmälan – snarast. VÄLKOMMEN!

Läs mer

Intensivkurs Skogsbruk och mångbruk har kursavslut

Intenisivkurs 4 2013

Grattis till alla er som nu går ut i yrkeslivet med nya kunskaper, önskar samtlig personal på Gammelkroppa Skogsskola

Naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är en planerad brand i ett avgränsat skogsområde med syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden. Flera arter i vår skogsmiljö är beroende av brand och därmed bränd mark och brända träd för sin överlevnad och fortbestånd. Kursens syfte är att ge förståelse och kunskap om naturvårdsbränningens betydelse för biologisk mångfald och hur man definierar lämpliga områden med avseende på mark, flora och fauna. Kursen är på 3 dagar och tar även upp ansvar, risker, utrustning och informationsansvar.

Kursdatum: 3-5 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 8.100 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Röjmotorsågskörkort RA RB

NIVÅ RA+RB, GRUND SKOGSRÖJNING
Utbildningen är anpassad för de som arbetar i skogen som skogsarbetare eller är skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även fäller träd med röjsåg. Under 3 dagar får du kunskap för ett säkert arbete. I kursen ingår både ett praktiskt och teoretiskt prov.

Kursstart:22-24 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast:  9 april.
Kursavgift: 5.000 kr exkl. moms   Lån av utrustning,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Litteratur,
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Praktisk och teoretisk handledning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Lärarledd undervisning
Nästa kursstart: 20-22 maj 2013. Uppkörning och prov.
Anmälning senast: 7 maj.

Läs mer!

Motorsågskörkort Nivå AB

Motorsågning, trädfällning, grund

AB utbildningen är en standard utbildning för motorsågning med inriktning på trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursen genomför under 2+1 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Uppkörning och prov ingår. Lagkrav från 2015.

Kursdatum: 15-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 2 april. Lån av utrustning,
Kursavgift7.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Uppkörning och prov.
Nästa kursstart: 9-11 augusti (26juli) samt
6-8 september (23 augusti)

 

Läs mer!