Skogsbruksplanläggning

För att kunna arbeta som skogsbruksplanläggare, krävs att du har vissa förkunskaper och en god förståelse för skog såsom bördighet, sortiment, natur- och kulturvärden men även terrängklasstyp. Genom att arbeta med dator och ett dataprogram får du överblick och kan planera åtgärder samt estimera intressanta värden. Under 3+2 dagar kommer du praktiskt och teoretiskt lära dig hur man arbetar fram en skogsbruksplan.  Efter avslutad kurs levereras färdig plan.

Kursdatum: 2-4 & 16-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 19 mars. Lån av utrustning,
Kursavgift10.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

Innehåll

  • Vad innehåller en grön skogsbruksplan?
  • Bildtolkning
  • Insamling av relevanta data från andra kartor och register
  • Ägoslag
  • Huggningsklasser
  • Målklassning
  • Beståndsavfattning
  • Skogsuppskattning
  • Färdigställande av plan i digitalt skogsbruksplan
  • Terrängtypklassning

Förkunskaper

Vi ser gärna att du har förkunskaper som motsvarar kurserna Natur- och Kulturmiljövård, föryngringsavverkning, skogsuppskattning-digitalt samt fält GIS.

Efter kursen skall du känna till

Hur man upprättar en skogsbruksplan som uppfyller de krav som ställs på en s.k Grön Skogsbruksplan, omfattande variabler som areal, huggningsklasser, målklasser, ålder och höjd, virkesförråd, trädslagfördelning, medeldiameter samt åtgärder.
Kunna upprätta skogsbruksplanen i planprogrammet – PC Skog.
Kunna göra utskrifter av plan och karta.

 Utskriftsvänlig version