Älgjakt på Gammelkroppa!

Älgjakt på fantastiska Värmlandsmarker som under flera år varit ojagade. Vi erbjuder jakt på marker med stor vilttillgång. Jakten pågår under två dagar och vi jagar med både hund och drevkedja!

Klicka på länken nedan för mer information!

Älgjakt 29-30 okt