Skogstekniker i Norr

Norra resan är påbörjad

Foto:Lena Karlsson

Ett urklipp från Måndagens schema:

Målbestånd för Sveaskog, Älgbetesproblematiken, Samråd med rennäringen och Naturvärdesbedömning

Värd: Sveaskog/ Joel Dahlgren,Skogsskötselledare och Daniella Andersson, miljö-och naturvårdsspecialist.