Datum satta för Skogsbruksplanläggning samt PC-skog!

Skogsbruksplanläggning 4-6 maj samt 4-5 juni

PC-skog 23-24 april

anmälan till Tommy Johansson

tommy.johansson@gammelkroppa.se

0590 910 10