Nu går det att anmäla sig till Intensivkurs i Skogsbruk och energiproduktion

samt våra kurser under 2014!

Maila anmälan till lotta.lindqvist@gammelkroppa.se