Intensivkurs Skogsbruk och mångbruk har kursavslut

Intenisivkurs 4 2013

Grattis till alla er som nu går ut i yrkeslivet med nya kunskaper, önskar samtlig personal på Gammelkroppa Skogsskola