Naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är en planerad brand i ett avgränsat skogsområde med syfte att gynna och bibehålla höga naturvärden. Flera arter i vår skogsmiljö är beroende av brand och därmed bränd mark och brända träd för sin överlevnad och fortbestånd. Kursens syfte är att ge förståelse och kunskap om naturvårdsbränningens betydelse för biologisk mångfald och hur man definierar lämpliga områden med avseende på mark, flora och fauna. Kursen är på 3 dagar och tar även upp ansvar, risker, utrustning och informationsansvar.

Kursdatum: 3-5 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 8.100 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!