Röjmotorsågskörkort RA RB

NIVÅ RA+RB, GRUND SKOGSRÖJNING
Utbildningen är anpassad för de som arbetar i skogen som skogsarbetare eller är skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även fäller träd med röjsåg. Under 3 dagar får du kunskap för ett säkert arbete. I kursen ingår både ett praktiskt och teoretiskt prov.

Kursstart:22-24 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast:  9 april.
Kursavgift: 5.000 kr exkl. moms   Lån av utrustning,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Litteratur,
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Praktisk och teoretisk handledning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Lärarledd undervisning
Nästa kursstart: 20-22 maj 2013. Uppkörning och prov.
Anmälning senast: 7 maj.

Läs mer!

Motorsågskörkort Nivå AB

Motorsågning, trädfällning, grund

AB utbildningen är en standard utbildning för motorsågning med inriktning på trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursen genomför under 2+1 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Uppkörning och prov ingår. Lagkrav från 2015.

Kursdatum: 15-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 2 april. Lån av utrustning,
Kursavgift7.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Uppkörning och prov.
Nästa kursstart: 9-11 augusti (26juli) samt
6-8 september (23 augusti)

 

Läs mer!