Tätortsnära skogsbruk

För dig som arbetar med skogsbruk och som både är rekreationsmark och mark som skall producera virke, är detta en utmärkt kurs. Att kunna planera, målklassificera samt upprätta en skötselplan för de tätortsnära skogarna med avseende på rekreation, natur, virke, säkerhet, ekonomi samt estetiska värden är viktigt och svårt. Kursen genomför under 3+3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 21-23 + 23-25 augusti 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 6 augusti. Lån av utrustning,
Kursavgift14.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.640 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!

Naturvärdesbedömning

Nu finns utarbetade och enkla metoder för att göra naturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bl.a. Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.o.m. 2012 anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdes-bedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

Kursdatum: 2-3 samt 7-8 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 18 resp. 23 april. Lån av utrustning,
Kursavgift4.900 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.280 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Kursledare: Börje Drakenberg
Nästa kursstart: 24-25 sept. (10 september)

Läs mer!

Konferens med jaktarrangemang

Konferens med andjakt. Läs mer…

 

Konferens med älgjakt. Läs mer…

Konferens med praktiskt jaktskytte. Läs mer…