Skogsekonomi för gården

Både som skogsägare, virkesköpare, maskinförare, entreprenör eller markägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av bristande juridiska kuskaper.

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer, skatteplanering, generationsskifte mm men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar. Under 2 dagar kommer du få tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar skogsekonomi för gården.

Kursdatum: 11-13 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift7.300 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Virkesjuridik och avtalsrätt

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar.Både som virkesköpare eller skogsägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av juridiska kunskaper. Under 2 dagar kommer Sven-Axel Bergstrand ge tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar affärsjuridik för den verksamhet där du arbetar.

Kursstart: 14-15 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 november. Lån av utrustning,
Kursavgift7.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

 

Läs mer!

GL – Grundläggande Ledarskap

Kurslängd 5 dagar. Grundläggande ledarskap syftar till att utveckla ledare som kan skapa högpresterande team där förmågan att kommunicera tydliga mål kalibreras med medarbetarnas förmåga att vara effektiva såväl som individer som i grupp.

Mer information inom kort.

Sprängkurs Grund- och fortsättningskurs

Kurslängd 4 dagar, 31 oktober-3 november 2011. Plats: Gammelkroppa, Kursanordnare är Orica. Kursanmälan sker direkt till Orica, tel: 0587-851 84.

När det gäller Förnyelse av Sprängkort är rekommendationen att gå en ny grundkurs som är praktiskt anpassad för jord- och skogsbruk, än att gå en 3-dagars teoretisk förnyelsekurs. Läs mer!

Skogsbruksplaneprogram PC-skog

Programmet PC-skog och dess grunder gås igenom tillsammans med grunderna i din PC´s skrivbordsmiljö. Skogsbruksplanen i digital form tillsammans med programmet PC-skog ger dig en helhetssyn på ditt skogsinnehav. Programmet är ett viktigt och bra verktyg för att planera och estimera utfall av olika åtgärder samt beräkna tillväxtvolymer för kommande år. Kursen är på 2 dagar och kräver inga förkunskaper.

Kursdatum: 22- 23 oktober 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 8 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 5.200 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skyddsdikning/Dikesrensning-Blått kort

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som skall arbeta med dikning i skogsmark. Ett dikningsingrepp kan påverka markens produktionsförmåga men även miljön i positiv som negativ mening. Detta samt lagar och reglar är delar av innehållet i kursen.

Kursdatum: 30-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senaste: 16 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift4.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart: Vid förfrågan  

Läs mer!

Skogsbilvägar

För dig som arbetar som entreprenör eller är skogsbilvägansvarig är detta en utmärkt kurs där du kan uppdatera dina kunskaper. Kursen vänder sig också till dig som bygger och underhåller skogsbilvägar, men även för dig som behöver kunna ge råd i fråga om vägunderhåll och kunna beräkna kostnader. Kursen genomförs under 3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 11-13 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning  senast: 31 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift10.400 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart:  

Läs mer!

Skoglig introduktionskurs

För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap. Under de här 10 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma kvalitet på utfört arbete och kompletterande åtgärder. Kursen ger god förståelse för skogsdata såsom, olika sortiment, volymer, bördighet mm. Skogägarens roll i relation till andra aktörer i skogsbruket samt en förståelse för förädlings kedjan, från skog till industri.

Kursdatum: 20-24 & 27-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 8 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift20.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 8.840 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:5-9 & 12-16 augusti (23 juli)

Läs mer!

Intensivkurs Skogen

Grundläggande kunskap inom skog och trä, skogsbruk och skogsindustrins behov av skogsråvara tas upp upp i denna intensivkurs. Skogsbrukets metoder och natur- och kulturmiljövård samt trä som råvara för industrin behandlas under 3+2 dagar i kursen. Teori och praktik blandas i form av övningar, exkursioner och kvällsarbete.

Kursdatum: 13-15 maj + 3-4 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 10.500 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsuppskattning-grunder

Kursen tar upp grunderna i skogsuppskattning och de metoder som används vid värdering av beståndet. Du får terminologin och de praktiska moment som ingår vid värdering av skog samt för framtagning av en skogsbruksplan. Kursen som är på 3 dagar kan kompletteras med skogsuppskattning – digitalt.

Kursdatum: 8-10 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 26 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

FältGIS

Handdatorer blir allt vanligare som ett effektivit arbetsredskap i skogsbruket. Grunderna för ett Geografiskt Informations System med fältdator behandlas samt principerna för mätning med Globalt Positionerings System. Kursen vänder sig främst till planerare, entreprenörer och virkesköpare. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har PC vana.Kurslängd: 2 dagar.

Kursdatum: 26-27 november 2013. Vad ingår
Anmälningsenast: 13 november. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.700 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:10-11 december

Läs mer!

Skogsuppskattning-digitalt

I takt med den tekniska utvecklingen kommer ny utrustning som används i skogsbruket. Kursen lär ut användning av digitala instrument som ingår i fältutrustningen och överföringen av insamlade data till PC-program för bearbetning i olika datortillämpningar. Kursen vänder sig till dig som planerar, köper, är produktionsledare, entreprenör eller maskinförare.

Kursdatum: 23-24 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 10 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.700 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsbruksplanläggning

För att kunna arbeta som skogsbruksplanläggare, krävs att du har vissa förkunskaper och en god förståelse för skog såsom bördighet, sortiment, natur- och kulturvärden men även terrängklasstyp. Genom att arbeta med dator och ett dataprogram får du överblick och kan planera åtgärder samt estimera intressanta värden. Under 3+2 dagar kommer du praktiskt och teoretiskt lära dig hur man arbetar fram en skogsbruksplan.  Efter avslutad kurs levereras färdig plan.

Kursdatum: 2-4 & 16-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 19 mars. Lån av utrustning,
Kursavgift10.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

Läs mer!

Avverkningsplanering

Planering för avverkningen är viktig avseende effektiv och snabb avverkning samt med hänsyn till natur- och kulturmiljövård och inte minst körskador. Rätt utförd avverkning ger bästa förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och återetablering. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård, föryngringsavverkning, skogsuppskattning- digitalt och fältGIS

Kursdatum: 27-29 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsvård

Skogsvårdens tidiga utveckling som exempelvis föryngringen och röjningarna har stor betydelse för beståndets framtida utveckling. För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap och under de här totalt 5 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma god tillväxt och hög överlevnad, samt nästa åtgärd, hur beståndet skall röjas och vilka val som är viktiga för att på en bra sätt styra beståndets framtida utveckling.

Kursdatum: 10-14 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 28 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Markbehandling

Kursen behandlar beredning av mark med avseende på markens biologi. Rätt utförd markberedning beroende på markens beskaffenhet, tillgång på vatten och klimatförhållande gynnar beståndet och dess föryngring. Vi går igenom de metoder och omgivande faktorer som är avgörande för tillväxten. Kursen ger även ett kompetensbevis för natur- och kulturmiljövård och är på 5 dagar.

Kursdatum: 13-17 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan


Läs mer!

Föryngringsavverkning

Rätt utförd föryngringsavverkning ger bra förutsättningar för att den framtida utvecklingen av ny skog skall få en bra etablering. För skogsägare, virkesköpare, planerare, entreprenör och maskinförare är det viktigt att göra en noggrann planering inför föryngringsavverkningen. men också för att man skall kunna ta hänsyn till speciella natur- och kulturmiljöer. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård. Kursen är 5 dagar.

Kursdatum: 28 oktober-11 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 oktober Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!