Natur- och Kulturmiljövård

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Alldeles oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera dina skogliga kunskaper. Kursen genomförs under 4 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 15-18 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.600 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 17-20 juni 2013. (3 juni)

Läs mer!

Natur- och Kulturmiljövård – Förnyelse

Grönt körkort – förnyelse

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera ditt skogligakunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen genomförs under 1 dag och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 19 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 5 april. Lån av utrustning,
Kursavgift2.100 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost: 200 kr exkl. moms Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 8 juni (22 maj) samt 7 aug (23 juli)

 

[Read more…]

Gallring

Effektivt utförd gallring ger nödvändiga förutsättningar för beståndet att växa och utvecklas. Tillväxten i beståndet bestäms till stor del av gallringen. Kursen vänder sig till dig som leder, planerar eller utför gallring och ger dig djupare kunskaper i ståndortslära och gallring. Kursen är en 5 dagars kurs och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Kursdatum: 4-8 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!